Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 05. 11. 2018
nedeľa, 18. november 2018
Home

Verejné obstarávanie - Oznamy

Verzia pre tlač

Dôležité upozornenie - Zriadenie elektronického úložiska pre účely zverejňovania verejného obstarávania

Úrad pre verejné obstarávanie dňa 27.02.2014 zriadil spoločné elektronické úložisko podľa § 113 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") pre zriadenie profilu verejným obstarávateľom/obstarávateľom (ďalej len „profil VO/O").

Na našom profile v pripojenom linku sa dajú nájsť informácie týkajúce sa verejného obstarávania v našej organizácii spusteného po vyššie uvedenom termíne.

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/12208

 

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

21.2.2014 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia uzavrie zmluvu na poskytnutie služby : Poisťovacie služby.

31.10.2013 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia uzavrie zmluvu na Spracovanie Štúdie uskutočniteľnosti na tému : Digitálna agenda pre samosprávu.