Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 04. 12. 2018
streda, 16. január 2019
Home

Profil verejného obstarávateľa

Verzia pre tlač

Dôležité upozornenie - Zriadenie elektronického úložiska pre účely zverejňovania verejného obstarávania

Úrad pre verejné obstarávanie dňa 27. 02. 2014 zriadil spoločné elektronické úložisko podľa § 113 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") pre zriadenie profilu verejným obstarávateľom/obstarávateľom (ďalej len „profil VO/O").

Na našom profile v pripojenom linku sa dajú nájsť informácie týkajúce sa verejného obstarávania v našej organizácii spusteného po vyššie uvedenom termíne.

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/12208

 

Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.