Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 04. 12. 2018
streda, 16. január 2019
Home

Nadlimitné zákazky

Verzia pre tlač

Projektové riadenie na strane žiadateľa, kontrola kvality a synchronizácia s legislatívou v rámci projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. - Otváranie časti ponúk "Kritériá"

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. - Otváranie časti ponúk "Ostatné"

Súťažné podklady - finálna verzia

Súťažné podklady

Príloha 1 - SP Opis predmetu zákazky

Príloha 2 - SP Štruktúrovaný rozpočet ceny

Príloha 3 - SP Návrh zmluvy

Príloha 3 - SP Príloha 2 zmluvy: Indikatívny harmonogram

Príloha 3 - SP Príloha 3 zmluvy: Akceptačný protokol

Príloha 4 - SP Vyhlásenia plnomocentstva

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania TED

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania VVO

Predbežné oznámenie VVO

Predbežné oznámenie TED

Publicita a informovanosť pre projekt "Dátové centrum obcí a miest" (PR DCOM)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v zmysle § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. - Otváranie časti ponúk "Kritériá"

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. - Otváranie časti ponúk "Ostatné"

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania VVO

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania TED

Predbežné oznámenie VVO

Predbežné oznámenie TED