Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 19. 06. 2018
pondelok, 20. august 2018
Home

FAQ

Verzia pre tlač
 • Pre koho je projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) určený?
  Projekt DCOM je dostupný pre všetky obce a mestá (okrem Bratislavského samosprávneho kraja), najzaujímavejšie však bude pripojenie pre obce a mestá od 500 do 20 000 obyvateľov.
 • Čo je cieľom projektu DCOM?
  Hlavným cieľom projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) je sprístupniť a zlepšiť poskytovanie eSlužieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy. Realizácia projektu DCOM bude znamenať zvýšenie úrovne vo vybavenosti obecných úradov IT infraštruktúrou a významné zlepšenie možností vo využívaní informačných technológií najmä pre pracovníkov obecných úradov v menších obciach. Projekt bude prínosom pre občanov a podnikateľov, pracovníkov obecných a mestských úradov a pre celú verejnú správu. Zámerom projektu je vybudovať špecializované Dátové centrum pre obce a mestá, v ktorom bude sústredená infraštruktúra a softvérové vybavenie potrebné na sprístupnenie elektronických služieb samosprávy občanom.
   
 • Čo nám projekt DCOM prinesie ? Aké sú výhody pre obec a pre obyvateľov?
  Po zapojení do projektu bude dosiahnutá vyššia kvalita, bezpečnosť a dostupnosť elektronických služieb verejnej správy, a bude zaistená dostupnosť 138 služieb vyplývajúcich z originálnych kompetencií samospráv obyvateľom a podnikateľom. 

  Obce získajú najnovšie vybavenie výkonnými technológiami na zaistenie interného pracoviska samosprávy (počítače, monitory, tlačiarne, softvér), jednoduché a rýchle zavedenie elektronickej komunikácie s občanmi, firmami a ostatnými úradmi, zefektívnenie vnútorných procesov, účinnejší spôsob ako informovať obyvateľov. 

  Občanom projekt prinesie možnosť vybaviť úradné záležitosti cez internet, jednoduchší prístup k informáciám, zapojenie do verejného života, a to všetko 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

  Zapojením do projektu DCOM sa zvýši komfort pre obyvateľov i samosprávu.

 • Kedy je predpokladaný začiatok spustenia projektu DCOM?
  Začiatok projektu a riešenie realizácie v spolupráci s účastníkmi pilotného testovania je spustené od júna 2014.
 • Čo sa od nás vyžaduje, ak máme záujem o zapojenie do projektu DCOM?
  Na našej webovej stránke www.zdruzeniedeus.sk v sekcii Pre obce nájdete online dotazník, ktorý je potrebné vyplniť. Po jeho vyplnení Vás budú kontaktovať pracovníci DEUS kvôli overeniu poskytnutých údajov, následne Vám bude zaslaná na podpis Zmluva o pripojení k IS DCOM.
   
 • Koľko to bude nás, ako obec stáť?
  Do konca septembra 2015 je projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie a kofinancovanie zabezpečuje DEUS.