Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 31. 01. 2019
pondelok, 18. február 2019
Home

eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

Verzia pre tlač

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (ďalej len DEUS) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ďalej len ZMOS) za podpory Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
a spolupráce Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím a organizácií zastupujúcich ťažko zdravotne postihnutých občanov pripravili projektový zámer zavedenia manažmentu inteligentného parkovania na parkovacích miestach vyhradených pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoby s ŤZP) obyvateľov Slovenska.

Cieľom navrhovaného projektu je eliminovať najčastejšie sa vyskytujúce problémy spojené s parkovaním osôb s ŤZP:
•    náročné hľadanie voľných ŤZP parkovacích miest,
•    zneužívanie ŤZP parkovacích preukazov,
•    neoprávnené parkovanie na ŤZP park. miestach,
•    neefektívna kontrola zneužívania parkovania na ŤZP miestach.
•    nutnosť opakovaného osobného predkladania ŤZP preukazu a ŤZP parkovacieho preukazu štátnym/samosprávnym orgánom a inštitúciám
•    chýbajúca pasportizácia parkovacích miest ŤZP

Vďaka tomuto riešeniu bude zabezpečené jednoduché získanie aktuálnych informácií o obsadenosti miest vyhradených pre osoby s ŤZP a taktiež navigácia na najbližšie voľné miesto. Okrem toho bude obmenou preukazov a zdieľaním údajov zabezpečená lepšia možnosť kontroly oprávnenosti parkovania a vymožiteľnosť práva.

Predmetné riešenie eParkovanie pre osoby s ŤZP prerokoval aj Výbor MPSVaR pre osoby so zdravotným postihnutím a prijal Uznesenie č. 75 z 29. júna 2018, ktorým „vyslovuje podporu navrhovanému národnému projektu pre zavedenie manažmentu inteligentného parkovania na parkovacích miestach vyhradených pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s cieľom eliminovať najčastejšie sa vyskytujúce problémy spojené s parkovaním osôb s ťažkým zdravotným postihnutím“.
Tento projekt eInklúzie vysoko pozitívne hodnotí aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, či predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, s ktorými bol tento zámer priebežne konzultovaný.

                                                                           

                       

Inteligentné parkovanie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím dostalo zelenú

Bratislava, 15. októbra 2018 – Občania s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)  nemajú žiaden problém s parkovaním. Na „každom rohu“ je pre nich vyhradené parkovacie miesto, kde bez problémov svoje auto odstavia. Aspoň tak si to predstavujú mnohí ľudia.

Táto ich predstava je však do značnej miery mylná. Problémom pre občanov s ŤZP je nielen vyhľadávane parkovania v cudzom prostredí, ale aj časté zneužívanie vyhradených parkovacích miest vodičmi, ktorých autá na nich nemajú čo hľadať.  Výsledkom je, že ak potrebujú zaparkovať, nevyhnú sa obiehaniu viacerých uličiek a hľadaniu miesta, ktoré je skutočne voľné. To by však malo byť už onedlho minulosťou.

Riadiaci výbor Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra totiž 11. októbra schválil projekt eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (eParkovanie pre osoby s ŤZP), ktorý pripravilo DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Vďaka nemu bude občanovi so zdravotným postihnutím stačiť, ak z vrecka vytiahne mobil a nechá sa odnavigovať na najbližšie parkovacie miesto, ktoré je pre neho vyhradené.

Umožnia to senzory, ktoré DEUS plánuje na parkovacích miestach pre občanov s ŤZP osadiť. Tie budú komunikovať s inteligentnými parkovacími preukazmi, ktoré by sa mali v rámci projektu zaviesť. Súčasné sa totiž veľmi často falšujú. Výsledkom bude, že ak na vyhradenom mieste pre občanov s ŤZP  zaparkuje neoprávnená osoba, mestská polícia bude o tom okamžite vedieť. Mesto získa aj kvalitné dáta, vďaka ktorým bude môcť sieť vyhradených parkovacích miest optimalizovať.

Už v budúcom roku by sa mala spustiť pilotná prevádzka tohto systému v troch vybraných obciach. Dúfame, že od mája 2020 by mohol byť plne odladený systém zavedený masovo, a to v približne 150 mestách a obciach. Ich záujem evidujeme už dnes,“ hovorí výkonný riaditeľ DEUS-u  Adrián Belánik.

To, že inteligentné vyhľadávanie parkovacích miest cez mobilnú aplikáciu by mohlo pomôcť nielen občanom s ŤZP, ale aj mestám a obciam, potvrdil aj prieskum, ktorý DEUS realizoval medzi samotnými zdravotne postihnutými občanmi, starostami, primátormi i náčelníkmi mestských a obecných policajných zborov. „Do nášho projektu sme zapracovali návrhy napríklad od Organizácie muskulárnych dystrofikov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, Slovenského zväzu telesne postihnutých a ďalších. Aj preto som presvedčený, že náš projekt pomôže ľuďom s ŤZP významne zvýšiť kvalitu ich života,“ dodáva Adrián Belánik.

 

 

Dokumenty

1. Štúdia uskutočniteľnosti a potrebná dokumentácia bola zverejnená v MetaIS2: http://metais.finance.gov.sk/studia/detail/50c12ff7-ac9e-2a36-516f-75cdaa76210f?tab=basicForm

2. Štúdia uskutočniteľnosti

3. Analýza CBA - optimistický variant

4. Analýza CBA - realistický variant

5. Analýza CBA - pesimistický variant

Možnosť predkladania pripomienok odbornou verejnosťou prostredníctvom tohto formulára
Pripomienky prosíme zasielať na info@zdruzeniedeus.sk 

Termín ukončenia možnosti predkladať pripomienky odbornou verejnosťou: 10.09.2018 (do konca pracovnej doby)

Termín verejného prerokovania: 13.09.2018 o 13:00 v Press centre (nová budova), na Úrade vlády SR na prízemí, Nám. slobody 1, Bratislava.

V prípade záujmu na tomto verejnom prerokovaní nám z dôvodu potreby nahlásenia počtu účastníkov, Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 12.9.2018 do 12:00 h

Prezentácia z predstavenia projektu eParkovanie pre osoby s ŤZP je k dispozícii na tomto linku a zaslané pripomenky s reakciou nájdete tu.

Parkovanie pre ťažko zdravotne postihnutých cez mobil?
Pripravený je projekt, ktorý to umožní

 

Bratislava, 14. september 2018 – Hoci majú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (osoby s ŤZP) k dispozícii vyhradené parkovacie miesta, nájsť ich nie je vždy jednoduché. Problémom je nielen ich lokalizácia v cudzom prostredí, ale aj časté zneužívanie týchto miest vodičmi, ktorých autá na nich nemajú čo hľadať. Výsledkom je „obiehanie“ viacerých uličiek a hľadanie miesta, ktoré je skutočne voľné.

Tieto problémy však môžu byť onedlho minulosťou. Zdravotne postihnutému občanovi, prípadne jeho sprievodcovi, postačí vytiahnuť z vrecka mobil a nechať sa odnavigovať na najbližšie voľné miesto určené pre osoby s ŤZP. Umožní to projekt, ktorý pripravilo DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) a 13. septembra 2018 bola verejne prerokovaná štúdia jeho uskutočniteľnosti. 

Jedna aplikácia – vyše stovka miest

Aby bolo nové riešenie pohodlné a efektívne, musí byť v čo najväčšej miere riešené centrálne a zahŕňať parkovacie miesta čo najväčšieho počtu miest a obcí. Ak by totiž každá samospráva prevádzkovala vlastnú mobilnú aplikáciu, bolo by jej využitie značne obmedzené a nepohodlné.

Málokomu by sa chcelo inštalovať si do mobilu množstvo rôznych aplikácií podľa mesta či obce, ktoré potrebuje navštíviť. Preto je oveľa lepšie, ak jedna aplikácia obsluhuje všetky parkovacie miesta pre osoby s ŤZP viacerých obcí a miest. Navyše, prevádzka vlastnej aplikácie by bola pre mnohé mestá ekonomicky príliš náročná,“ hovorí Adrián Belánik z DEUS-u.

Obce záujem majú

To, že inteligentné vyhľadávanie parkovacích miest cez mobilnú aplikáciu by mohlo pomôcť nielen osobám s ŤZP, ale aj mestám a obciam, potvrdil aj prieskum, ktorý DEUS realizoval medzi samotnými osobami s ŤZP, starostami, primátormi i náčelníkmi mestských a obecných policajných zborov.

Už v prvotnej fáze prieskumu potvrdilo záujem o zapojenie sa do projektu viac ako 50 miest, vrátane tých veľkých v kategórii nad 80 tisíc obyvateľov. Celkovo by sa ich do projektu mohlo zapojiť približne 150.

Podnetné nápady a návrhy na vylepšenia máme aj od zástupcov Organizácie muskulárnych dystrofikov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, Slovenského zväzu telesne postihnutých a ďalších,“ vysvetľuje Milan Muška zo ZMOS-u.

Pomôžu senzory a tokeny

Aby mala navigácia k parkovacím miestam pre osoby s ŤZP zmysel, je potrebné zabezpečiť, aby vyhľadávala iba tie, ktoré sú práve voľné. Preto DEUS plánuje na parkoviskách nainštalovať 5 500 senzorov, ktoré budú sledovať, či je parkovanie obsadené, alebo nie. Riešenie bude otvorené aj pre napájanie súkromných parkovísk, ktoré budú mať vlastné senzory. Súčasťou parkovacieho preukazu pre osoby s ŤZP by sa mali stať aj tokeny – aktívne identifikačné prvky v podobe plastikových kariet. Celkovo by ich malo byť 110 000, vďaka čomu sa do značnej miery obmedzí ich falšovanie, ktoré dnes predstavuje závažný problém.

 

Navrhované riešenie bude najprv otestované v rámci pilotného projektu v troch vybraných mestách. „Tým zabezpečíme jeho optimálne nasadenie do ostrej prevádzky,“ vysvetľuje Adrián Belánik z DEUS-u. Po vyhodnotení prvej fázy a „vychytaní problémov“ bude nasledovať rozšírenie projektu do ďalších miest a obcí. Sústrediť sa bude najmä na miesta, kde najčastejšie dochádza k zneužívaniu vyhradených parkovísk pre osoby s ŤZP. Tie sa zvolia na základe informácií od konkrétnej samosprávy, keďže práve tá vie najlepšie, kde najčastejšie na miestach pre osoby s ŤZP parkujú aj tí, ktorí tam nemajú čo robiť. Ak niekto neoprávnene zaparkuje na mieste osadenom senzorom, pracovníci mestského či obecného úradu sa to dozvedia online a budú môcť vyslať na miesto mestskú políciu, ktorá zjedná nápravu.

Navyše, vďaka dátam zo senzorov budú úradníci presne poznať vyťaženie jednotlivých parkovacích miest pre osoby s ŤZP a podľa toho ich manažovať. Ak napríklad zistia, že niektoré miesto je obsadené prakticky nonstop, môžu pri ňom zriadiť ďalšie. A ak sa ukáže, že iné miesta sú po väčšinu dňa prázdne, môžu časť z nich zrušiť, resp. presunúť inam. „Všetko je podriadené tomu, aby sme čo najviac uľahčili život ľuďom so zdravotným postihnutím, vrátane ich sprievodcov,“ dodáva Adrián Belánik.  

Tomuto riešeniu vyjadrili podporu aj priamo zástupcovia znevýhodnenej populácie a zástupcovia asociácií.

„Jednoznačne vítam tento projekt. Naše združenie zastupuje viac ako 20 tisíc ľudí so zdravotným postihnutím a tak nami prezentované názory nie sú len názormi jednotlivca. Názory na túto problematiku sú priamym odzrkadlením skúseností a podnetov prenášaných priamo zo stretnutí so zástupcami našich členských organizácií. Musím povedať, že súčasný stav neriešenia problematiky, spájajúcej sa s oblasťou zdravotného postihnutia je z nášho pohľadu veľmi vážny a tento projekt má výborný predpoklad riešiť aspoň jeden z vážnych problémov. Deň čo deň sme nútení hľadať vyhradené parkovacie miesta a strácame pritom veľa času, ako aj peňazí, pričom osoby so zdravotným postihnutím zväčša patria do nízkopríjmovej skupiny občanov. Jednoznačne vnímame aj skutočnosť, že sú v obehu aj falšované a neplatné parkovacie preukazy a myslím si, že ich obmena za preukazy s ochranným prvkom alebo čipom by nám dokázala eliminovať ich počet.“

Mgr. Tibor Kӧbӧl

Podpredseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR a volený zástupca vo Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím

„Teším sa tomuto projektu a aj tomu, že sme mali možnosť byť pri jeho príprave. Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím evidujeme reálne podnety, ktoré poukazujú na to, že ľudia, ktorí sú držiteľmi parkovacích preukazov nemajú kde parkovať. Vidím veľký prínos tohto celého systému okrem možnosti nájsť jednoduchšie parkovacie miesto aj v tom, že nám zmapuje, či Vyhláška č. 532/2002 Z. z. MŽP SR naozaj odzrkadľuje potrebu, ktorá je v nej uvedená a či tie 4% určené ako parkovacie miesta pre osoby s ŤZP sú v dostatočnom počte.“

JUDr. Zuzana Stavrovská

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a členka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím